Tilmelding og pris

.

Tilmelding af hensyn til stoleantal MEGET GERNE 10 dage før arrangementerne ved indbetaling til Jutlander Bank på


Konto 9202-207 077 30 77

Pris 90 kr.

Du kan også betale med Mobil-Pay

på nummer 2642 8889


Husk navn og telefon-nr.

  Evt. spørgsmål kan rettes til ét af komitémedlemmerne.

ALLE kan deltage

Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet, og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse. Eneste krav er nysgerrighed og interesse.