Tilmelding og pris

.

Tilmelding af hensyn til stoleantal MEGET GERNE 10 dage før arrangementerne ved indbetaling til Jutlander Bank på


konto 9202 - 207 077 3077
Pris 90 kr.

 Husk navn og telefon-nr.

 Mobile Pay er for tiden ude af drift.


  Evt. spørgsmål kan rettes til ét af komitémedlemmerne.

ALLE kan deltage

Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet, og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse. Eneste krav er nysgerrighed og interesse.