Sønderjydernes lykkelige vilje – Genforeningen 1920

v/ Carsten Porskrog Rasmussen, historiker

Genforeningen er kaldt både den lykkeligste og vigtigste begivenhed i de sidste 100 års danske historie. I hvert fald har den givet os det Danmarkskort og den grænse, vi har nu. Det hele var nu ikke så enkelt, som det glade ord genforening antyder, for der var ikke tale om bare at komme tilbage til noget, som havde været, men om at skabe en ny grænse ud fra ”sønderjydernes lykkelige vilje”, som statsminister Niels Neergaard sagde. Foredraget vil give noget af forhistorien med et rids af Sønderjyllands historie og så vil den se nærmere på folkeafstemningerne 1920 – hvordan kom det til dem, og hvad var resultatet egentlig?


Tid: Torsdag den 2/9 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskole College
         Seminarievej 21, 9681 Ranum

Pris: Kr. 90
 

 

Carsten Porskrog Rasmussen

Carsten Porskrog Rasmussen blev cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet i 1986 efter året før at have modtaget universitetets guldmedalje for en prisopgave, ph.d. fra samme universitet i 1990 og dr.phil. i 2003 på disputatsen  Rentegods og hovedgårdsdrift: Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig ca. 1524-1770. Fra 1987 til 1995 var Carsten Porskrog Rasmussen ansat som adjunkt og siden lektor (1991) ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa. Fra 1995 til 2013 var han adjunkt og siden lektor i nyere tids historie ved Aarhus Universitet og har især beskæftiget sig med Sønderjyllands og Hertugdømmernes historie. I 2013 blev han overinspektør på Sønderborg Slot under Museum Sønderjylland. Han har desuden været gæsteforsker ved Sveriges Lantbruksuniversitet.
I 2010 udkom Det pryder vel en Ædelmand: Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag Dansk Center for Herregårdsforskning.