Grænser

v/ Martin Klatt, forskningsleder ved European Centre, Flensborg

Der tales meget om det grænseløse Europa, men på det seneste har situationen ændret sig. Foredraget har fokus på det symbolske ved grænser, men også hvilken teknisk rolle grænserne indenfor EU spiller i dag, og hvordan grænserne påvirker samlivet i grænseregioner - især Sønderjylland-Slesvig.
Desuden kommer foredraget ind på dilemmaet mellem statens interesse i sikkerhed og grænsekontrol overfor menneskers og erhvervslivets interesse i åbne grænser. Det sker ved at sammenligne med forholdene ved den tidligere meget åbne grænse mellem USA og Canada, hvor skarp grænsekontrol har været praksis siden 2001.
Til sidst kommer vi til at kigge på krigen i Ukraine: hvilken rolle spiller grænser her, og hvordan kan retfærdige grænser drages i det tidligere Sovjet, der tilgodeser nationale mindretals rettigheder?

 

Tid: torsdag den 10/11 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 23, Ranum

Pris: Kr. 90