Historier fra besættelsestidens Vesthimmerland

v/ Anders Bloksgaard, museumsdirektør og historiker

Da det i 2020 var 75 året for Danmarks befrielse, dykker museumsmanden og historikeren Anders Bloksgaard ned i historier fra besættelsestidens Vesthimmerland. Museumsmanden beskæftiger sig ganske vist normalt med Limfjordens kulturarv, men har altid haft et særligt forhold til historien om 2. verdenskrig - både ude og hjemme. Det er derfor en kærkommen lejlighed når han i ord og billeder præsenterer både tankevækkende og forbløffende historier fra et område man ellers ikke forbinder med noget særligt i for hold til besættelsen. 

Vesthimmerland lå ganske vist langt fra de store krigsskuepladser, men området er ikke desto mindre rig på historier fra besættelsestiden. Anders Bloksgaard vil i foredraget inddrage fortællinger om de tyske bunkeranlæg Aggersund og deres massive betydning, nedskydninger af allierede fly, stikkere, tyske flygtninge, russere i tysk tjeneste, en aktiv modstandsbevægelse, kriminalitet - alt sammen akkompagneret af en mængde forunderlige menneskeskæbner fra Tyskland, Rusland, England og naturligvis Vesthimerland.


Tid: torsdag den 11/11 kl. 19-21 

Sted: Ranum Efterskole College
        Seminarievej 23, 9681 Ranum

Pris: Kr. 90 

Anders Bloksgaard

Anders Bloksgaard er historiker (mag. art.), og har specialiseret sig kystkultur, søfart, fiskeri og kulturens vækstpotentialer for det omgivende samfund. Han har siden 2005 været leder af Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er hans fortjeneste, at der ved havnefronten i Løgstør er skabt et charmerende og tiltrækkende miljø.