Kulturarv til eftersyn

v/ Broder Berg, mag.art., museumsdirektør

Mennesker kan benævne fænomener og processer af størst kompleksitet med et enkelt ord. Natur, kultur og kulturarv hører til dem. Alle tre begreber er underlagt skiftende tolkninger og fremherskende samfundssyn på et givent tidspunkt. Mens natur og kultur indeholder en uoverskuelig mængde af strukturer og informationer, fremstår begrebet kulturarv som mere afklaret. Men hvad rummer begrebet egentlig? Hvor kommer det fra, og hvordan kommer det til anvendelse i dagens Danmark?

Tid: Torsdag den 21/11 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90

Broder Berg

Broder Berg er født og opvokset i Flensborg, har læst i Berlin, København og Hamborg, hvor han i 1990 afsluttede universitetsuddannelsen med Magister Artium (MA) i kulturvidenskab (arkæologi og etnologi).

Efter fem år som lærer på Højskolen Østersøen i Aabenraa blev han ansat som formidlingsinspektør ved Kulturhistorisk Museum Randers (1999-2008). 
Siden 2008 har han været museumsdirektør ved Vesthimmerlands Museum, som er et af landets 27 statsanerkendte museer for arkæologi og nyere tids kulturhistorie, og fra 2013 også for Stenaldercenter Ertebølle

Siden 2013 har han været formand for Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover sidder han i en række styregrupper og bestyrelser, herunder Fonden for Vitskøl Klosters Bevarelse, Museet Herregården Hessel og MOSS (Museum for Forsyning og Bæredygtighed).

I sit museumsarbejde prioriterer han formidling, borgerinddragelse og kulturmiljøer højt. Først med campingvognsprojektet ”Vores kulturarv- Vesthimmerland i dialog” (2009) og ”Kulturarvstjenesten Vesthimmerland” (fra 2011), der bl.a. har fremstillet et digitalt kulturarvskort for Vesthimmerland og i de seneste fem år stået for afholdelsen af Kulturarvsmåneden. Siden med ”Kulturarvskommune Vesthimmerland”(2015-2018) samt en målrettet formidlingsindsats på vikingeborgen Aggersborg, der sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden søges optaget på listen over verdensarvssteder.