Kulturarv til eftersyn

v/ Broder Berg, mag.art., museumsdirektør

Mennesker kan benævne fænomener og processer af størst kompleksitet med et enkelt ord. Natur, kultur og kulturarv hører til dem. Alle tre begreber er underlagt skiftende tolkninger og fremherskende samfundssyn på et givent tidspunkt. Mens natur og kultur indeholder en uoverskuelig mængde af strukturer og informationer, fremstår begrebet kulturarv som mere afklaret. Men hvad rummer begrebet egentlig? Hvor kommer det fra, og hvordan kommer det til anvendelse i dagens Danmark?

Tid: Torsdag den 21/11 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90

Broder Berg

Broder Berg er født og opvokset i Flensborg, har læst i Berlin, København og Hamborg, hvor han i 1990 afsluttede universitetsuddannelsen med Magister Artium (MA) i kulturvidenskab (arkæologi og etnologi).

Efter fem år som lærer på Højskolen Østersøen i Aabenraa blev han ansat som formidlingsinspektør ved Kulturhistorisk Museum Randers (1999-2008). 
Siden 2008 har han været museumsdirektør ved Vesthimmerlands Museum, som er et af landets 27 statsanerkendte museer for arkæologi og nyere tids kulturhistorie, og fra 2013 også for Stenaldercenter Ertebølle

Siden 2013 har han været formand for Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover sidder han i en række styregrupper og bestyrelser, herunder Fonden for Vitskøl Klosters Bevarelse, Museet Herregården Hessel og MOSS (Museum for Forsyning og Bæredygtighed).

I sit museumsarbejde prioriterer han formidling, borgerinddragelse og kulturmiljøer højt. Først med campingvognsprojektet ”Vores kulturarv- Vesthimmerland i dialog” (2009) og ”Kulturarvstjenesten Vesthimmerland” (fra 2011), der bl.a. har fremstillet et digitalt kulturarvskort for Vesthimmerland og i de seneste fem år stået for afholdelsen af Kulturarvsmåneden. Siden med ”Kulturarvskommune Vesthimmerland”(2015-2018) samt en målrettet formidlingsindsats på vikingeborgen Aggersborg, der sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden søges optaget på listen over verdensarvssteder.

 

Referat af Berit Byg:

Broder Berg og kulturarven.

Sæsonens sidste foredrag i Folkeuniversitetet i Vesthimmerland var med museumsinspektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum i Aars.

 Han hjalp de fremmødte med at forstå kulturarven som begreb og dens betydning for vores egen fortælling.

 Meget kunne tyde på, at mennesket altid i større eller mindre grad har haft behov for at forstå sin egen kulturarv.

 Der er dog et enormt spænd imellem, hvordan forskellige nationer såvel som de enkelte individer fortolker kulturarven fra det helt små og jordnære til det store og meget intellektuelle.

 Er for eksempel de gamle, kasserede skår efter en natpotte, der blev gravet ned sammen med andet ”ragelse” for længe siden kulturarv, eller er det kun storslåede og finkulturelle genstande, der forbindes med konkrete begivenheder og hændelser af stor historisk betydning?

 Kulturarv handler om at give noget videre til nogen, der kommer efter en selv og kan inddeles i faste, flytbare og immaterielle ting.

 Men er det mere fortællingen og evt. markedsføringen som sådan, der tæller, eller skal der mere til, for at vi kan forstå vores egen historie og opnå et fælles erfaringsgrundlag?

 Publikum blev udfordret med spørgsmål som ”Hvad er vigtigst – Olsen Banden eller Gundestrup –karret?” .

 Der blev vist en masse billeder, der satte tankerne i gang. Eksempelvis en gammel kommode med udtrukken skuffe. Dens særlige betydning fik den ved, at Johannes V. Jensen havde sovet i skuffen som barn.

Broder Berg tog sit publikum med rundt igennem hele kommunen med dens fortælling af gammelt og nyt og den utroligt rige historiske arv, vi er heldige at have i denne del af landet.

 Og sikkert er det i hvert fald, at ingen af de fremmødte fremover vil se på deres omgivelser med de samme øjne som tidligere. Der til er der alt for mange fortællinger gemt, hvis man bare kigger nøje efter