Vikinger, Aggersborg og UNESCO Verdensarv

v/ Broder Berg, museumsdirektør

Vikingetidens Aggersborg er den største af de fem danske ringborge, der blev opført under Harald Blåtand i anden halvdel af 900 årene. Ringborgene er helt unikke anlæg og markerer overgangen fra høvdinge- til kongedømme i Sydskandinavien under centraleuropæisk, kristen indflydelse. Siden 2015 er der blevet lagt mange kræfter i at få ringborgene optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Ansøgningen er blevet til i et samarbejde mellem Vesthimmerlands Museum, Nordjyske Museer, Odense Bys Museer, Nationalmuseet, Museum Sydøstdanmark og de ansvarlige kommuner Vesthimmerland, Mariagerfjord, Odense, Slagelse, Køge samt Slots- og Kulturstyrelsen. Afgørelsen om en optagelse på Verdensarvslisten kommer i sommeren 2022. Det brede samarbejde på tværs af landet rummer en lang række spændende forsknings- og formidlingsperspektiver. Foredraget vil med fokus på Aggersborg og UNESCO-ansøgningen give indblik i ringborgenes historie, funktion og betydning.

Tid: torsdag den 7/4 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 23, Ranum

Pris: Kr. 90

 

Broder Berg

Broder Berg er født og opvokset i Flensborg, har læst i Berlin, København og Hamborg, hvor han i 1990 afsluttede universitetsuddannelsen med Magister Artium (MA) i kulturvidenskab (arkæologi og etnologi).

Efter fem år som lærer på Højskolen Østersøen i Aabenraa blev han ansat som formidlingsinspektør ved Kulturhistorisk Museum Randers (1999-2008). 
Siden 2008 har han været museumsdirektør ved Vesthimmerlands Museum, som er et af landets 27 statsanerkendte museer for arkæologi og nyere tids kulturhistorie, og fra 2013 også for Stenaldercenter Ertebølle.

Siden 2013 har han været formand for. Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover sidder han i en række styregrupper og bestyrelser, herunder Fonden for Vitskøl Klosters Bevarelse, Museet Herregården Hessel og MOSS (Museum for Forsyning og Bæredygtighed).

I sit museumsarbejde prioriterer han formidling, borgerinddragelse og kulturmiljøer højt. Først med campingvognsprojektet "Vores Kulturarv - Vesthimmerland i dialog" (2009) og ”Kulturarvstjenesten Vesthimmerland” (fra 2011), der bl.a. har fremstillet et digitalt kulturarvskort for Vesthimmerland og i de seneste fem år stået for afholdelsen af. Kulturarvsmåneden. Siden med "Kulturarvskommune Vesthimmerland" (2015-2018) samt en målrettet formidlingsindsats på vikingeborgen Aggersborg, der sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden søges optaget på listen over verdensarvssteder.