1) Keynes - Det 20. århundredes makroøkonomi

v/ Professor, dr.scient.adm Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

I midten: John M. Keynes

Dette foredrag efterfølges af et nyt fordrag d. 26/9 også af professor Jesper Jespersen. Se mere under Foredrag 26/9-2019.

John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk politik med sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Money. Han blev arkitekten bag det 20. århundredes mest fremgangsrige periode fra 1945-1970 med økonomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med den hidtidige neoklassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. Hans teorier lå bag udformningen af det internationale samarbejde, Bretton Woods systemet, der muliggjorde opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstater.


Tid: Tirsdag den 24/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90 eller ved deltagelse i begge foredrag kr. 150.

Jesper Jespersen

JJ er professor i økonomi ved samfunds-og globaliserings-departementet, hvor han har undervist og ledet forskning siden 1996. Tidligere har han undervist i international økonomi ved CBS i København.

Igennem et langt liv har Jesper Jespersen deltaget i den offentlige debat. Her har han forholdt sig til mange nationaløkonomiske problemstillinger. Altid med en kritisk vinkel på såkaldte økonomiske sandheder. Er mainstream teorien nu så solid, som ofte påstået? Og passer den med virkelighedens kendsgerninger?

Som en markant post keynesiansk økonom har han ofte givet sine mainstream kolleger panderynker.

Set med Jesper Jespersens øjne bør økonomer tage ved lære af John Maynard Keynes’ forfatterskab.

Med Keynes ville Jesper Jespersen argumentere: Forsøg at sikre en høj beskæftigelse, så løser mange problemer sig selv.

Igennem mange år har Jesper Jespersen været tilknyttet økonomiuddannelsen på Aalborg Universitet som gæsteforelæser, underviser og vejleder til stor glæde og inspiration for både studerende og hans nordjyske kolleger.

Referat af Berith Byg:

24.9.19: Jesper Jespersen – om det 20. århundredes makroøkonomi, politik og virkelighed.

Foredraget bød på en skarp kritik af den fremherskende økonomiske tænkning i det 20. århundrede.

Jespersen tog os i tankerne med ombord på Titanic ved at sammenligne vores økonomiske tænkning og dermed også økonomistyring med datidens blinde tro på, at det gik godt, og kursen skulle holdes uanset antallet af blinkende alarmer.

Fra eksemplet med Titanic ved vi, at katastrofen ramte med fatal kraft, og skal dette ikke også overgå vores økonomiske situation, må kursen ændres globalt set.

For at belyse dette, præsenterede Jespersen os for en række økonomiske tænkere, hvoraf Keyens var den mest markante og fremtrædende.

Et af problemerne har været, at mange, ikke mindst i det politiske niveau, har regnet økonomi for at være en eksakt videnskab, der følger et på forhånd fuldt forudsigeligt og fastlagt sæt af regler og love.

Et eksempel på dette kunne være antagelsen af, at hvis man blot får nok til at udbyde deres arbejdskraft, vil der samtidig per automatik opstå arbejdspladser til dem alle.

Imidlertid viser virkeligheden, at der er alt for mange destabiliserende faktorer til at dette kan blive fuldt indfriet.

Her kan man med fordel genopdage Keynes’ teorier, der blandt andet med sit fokus på velstandsudvikling dannede grundlaget for, at Europa kunne rejse sig af ruinerne efter 2. Verdenskrig