1) Keynes - Det 20. århundredes makroøkonomi

v/ Professor, dr.scient.adm Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

I midten: John M. Keynes

Dette foredrag efterfølges af et nyt fordrag d. 26/9 også af professor Jesper Jespersen. Se mere under Foredrag 26/9-2019.

John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk politik med sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Money. Han blev arkitekten bag det 20. århundredes mest fremgangsrige periode fra 1945-1970 med økonomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med den hidtidige neoklassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. Hans teorier lå bag udformningen af det internationale samarbejde, Bretton Woods systemet, der muliggjorde opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstater.


Tid: Tirsdag den 24/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90 eller ved deltagelse i begge foredrag kr. 150.

Jesper Jespersen

JJ er professor i økonomi ved samfunds-og globaliserings-departementet, hvor han har undervist og ledet forskning siden 1996. Tidligere har han undervist i international økonomi ved CBS i København.

Igennem et langt liv har Jesper Jespersen deltaget i den offentlige debat. Her har han forholdt sig til mange nationaløkonomiske problemstillinger. Altid med en kritisk vinkel på såkaldte økonomiske sandheder. Er mainstream teorien nu så solid, som ofte påstået? Og passer den med virkelighedens kendsgerninger?

Som en markant post keynesiansk økonom har han ofte givet sine mainstream kolleger panderynker.

Set med Jesper Jespersens øjne bør økonomer tage ved lære af John Maynard Keynes’ forfatterskab.

Med Keynes ville Jesper Jespersen argumentere: Forsøg at sikre en høj beskæftigelse, så løser mange problemer sig selv.

Igennem mange år har Jesper Jespersen været tilknyttet økonomiuddannelsen på Aalborg Universitet som gæsteforelæser, underviser og vejleder til stor glæde og inspiration for både studerende og hans nordjyske kolleger.