Lyset og livet-en samtale mel. kristendom og ateisme

v/ Kaj Mogensen, cand.theol

I foredraget sammenholdes H.C. Andersens roman ”At være eller ikke være” (1857) med J.P. Jakobsens roman ”Niels Lyhne”. Begge romaner belyser det samme tema: forholdet mellem kristendom og ateisme. Begge romaner vil kaste lys over menneskelivet, og begge romaner er eksistensbelysning. Foredraget er ikke blot en ”samtale” mellem to romaner og to af de betydeligste forfatterskaber i dansk litteratur, men en samtale mellem tro og ateisme. Denne samtale er også aktuel lige nu. Ateisme er aktuel og en udfordring til kristentroen – og omvendt. Samtalen mellem ateisme og kristendom bygger ofte på uvidenhed og fordomme. Foredraget indbyder således til en åben og fordomsfri samtale mellem mennesker og synspunkter.

Tid: torsdag den 28/10 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 29, Ranum

Pris: Kr. 90

Aflysning:
Det er med meget stor ærgrelse og skuffelse, at vi i dag, d. 29/9, har modtaget et afbud fra cand.theol. Kaj Mogensen, som d 28/10 skulle have holdt det interessante foredrag " Lyset og livet- en samtale mellem kristendom og ateisme"!

cand.theol Kaj Mogensen

I 1984 blev Kaj Mogensen præst i sognene Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg i Thy, hvor han hurtigt blev populær.

De seneste 36 år har han – mellem sine andre udgivelser og ansættelser – skrevet på et stort værk om H.C. Andersens teologi.

”Livet – det dejligste eventyr – H.C. Andersens teologi” hedder det store værk, som allerede sidste år udkom i to smukke bind, der optrevler de teologiske spor i mange af Andersens tekster over 1200 sider. Og nu skulle værket også gerne give Kaj Mogensen en doktorring på fingeren. For det giver god mening at anerkende H.C. Andersen som en teologisk tænker, mener Kaj Mogensen:

H.C. Andensen ”mente, at livet er givet af Gud. Og han mente, at det hverken giver mening at tale sandt om Gud uden at tale om livet, eller at tale sandt om livet uden at tale om Gud. Det gennemsyrer hans digtning, og hans teologi er på mange måder en udfordring for kirken og til teologisk tænkning. For jeg synes, at H.C. Andersen er en god teolog, men han udfolder det mest poetisk,” har Kaj Mogensen tidligere udtalt her i avisen.

Selv er han også kendt som en fremragende formidler, hvad der mildt sagt også gav god kirkegang i de tre sogne i Thy, hvor han stadig bor. Og han har gennem alle årene levet lykkeligt med sin kone Ina. De har fem børn og nu også en voksende børnebørnsflok – langt fra Kaj Mogensens barndomshjem på Christianshavn i København