Hannah Arendt

v/ Lektor Finn Høghøj

Hannah Arendt (1906-1975) er en af det 20. århundredes væsentligste filosoffer, hvis indflydelse aktuelt er større end nogensinde. Både på og uden for universiteterne verden over studeres hendes tanker om ondskab, demokrati, revolution, tyranni og migration flittigt.
Hun er blevet en central figur i vores forsøg på at orientere os i den moderne verden, en verden hendes eget livsforløb som tysk jøde, der i starten af trediverne flygtede til Amerika, er vævet tæt sammen med.
Hendes tidlige hovedværk fra 1951 om totalitarismens oprindelse, som netop er udkommet på dansk, var således ikke til at opdrive omkring Donald  Trumps valg og indsættelse som amerikansk præsident. 


Tid: Torsdag den 8/10 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskole College
         Seminarievej 21, 9681 Ranum

Pris: Kr. 90

 

 

Lektor Finn Høghøj

Finn Høghøj underviser i græsk og filosofi på Hjørring Gymnasium

Referat ved Berit Byg:

Hannah Arendt

Torsdag den 8.10. havde lektor Finn Høghøj fra Hjørring lagt vejen forbi Ranum Efterskole for at fortælle Folkeuniversitetets gæster om den tysk-jødiske filosof og politiske tænker Hannah Arendt.

Hannah Arendt blev født i 1906 i Tyskland.

Allerede i barndommen læste hun klassiske værker med en glubende appetit, samtidig med, at ikke mindst hendes mor hårdnakket insisterede på, at hun skulle stå ved, hvem hun var. ”Bliver du angrebet som jøde, må du forsvare dig som jøde”.

Dette fik siden hen Arendt til at tillægge sig en holdning om, at ingen har retten til bare at læne sig tilbage og blindt tage imod ordrer fra andre, men derimod er forpligtet til konstant at forholde sig til en hver ny situation med nye og friske øjne.

Altså at være en aktiv og deltagende del i verden og ikke trække sig tilbage fra den, på trods af alle de mulige og umulige situationer, den bringer os i.

Samtidig viser dette os også, at vi mennesker kun eksisterer i kraft af, at vi ikke er alene.

Hannah Arendt var livet igennem kendt som en af sin samtids mest begavede mennesker, men også som modig, egenrådig, rebelsk og ekstravagant. Nogle gange også som provokerende og flabet.

Dette indbragte hende både stor anerkendelse og hæder, da hun blandt andet med baggrund i sit eget liv og erfaringer skrev om, hvordan totalitarismen overhovedet kan opstå, og hvad der er dens forudsætninger.

Men også stor vrede, hvilket blandt andet skete, da hun rapporterede for en amerikansk avis under Eichmann-processen i Tel Aviv.

Eichmann, som hun opfattede som en undermåler og en tankeløs bureaukrat, fik hende blandt andet til at tale om det ondes banalitet, hvilket faldt mange for brystet. Navnlig i det jødiske samfund, der havde udholdt store lidelser under Nazi-regimet.

Stadig den dag i dag inspirerer Hannah Arendt millioner af mennesker verden over. Ikke mindst da mange af de emner, hun beskæftigede sig med, stadig er så aktuelle i verden af 2020.

To bogtitler om Hannah Arendt:
Anne Marie Pahuus "Hannah Arendt" og Hans-Jørgen Schanz "Handling og Ondskab".