2) Vækst, fordeling og bæredygtighed i det 21. årh.

v/ Professor, dr.scient.adm Jesper Jespersen, Roskilde Universitet

Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nødvendigheden af økonomisk vækst. Det antages i traditionel økonomisk teori, at en fri markedsøkonomi kan bidrage effektivt til at sikre varig vækst i BNP til fordel for alle. Men erfaringer fra den virkelige verden giver et noget andet billede i form af stigende ulighed, mindsket velfærd og øget miljø- og klimabelastning.
Forelæsningerne vil besvare spørgsmålet: Hvordan kan disse vigtige forhold inddrages i de økonomiske modeller og dermed indgå i den økonomisk-politiske rådgivning til fordel for alle?

 

Tid: Torsdag den 26/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90 eller ved deltagelse i begge foredrag kr. 150.