Menneskesyn til eftersyn

Cand. Mag. og tidligere formand for Det etiske råd, Jacob Birkler

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles? 

 

Tid: Torsdag 11/4 kl. 19-21 

Sted: Byrådssalen, Torvegade 15, Løgstør 

Pris: Kr. 90 

Jacob Birkler

Jacob Birkler er en dansk filosof, forfatter, debattør og foredragsholder og har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016.
Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi fra Århus Universitet i 2000, AC-underviser på Ribe Amts Sygeplejeskole fra 2000 til 2005, lektor på jordemoderuddannelsen, UC-Syd fra 2005 til 2013, ph.d. i medicinsk etik fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i 2009.
Birkler har skrevet en række fagbøger om etik og moral og har bidraget med artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter samt debattør i danske medier. I 2016 modtog han Ældrerådenes Hæderspris.