Kvinderne bag Grundtvig

v/ Niels Erik Grunnet, institutionspræst

I foredraget følger vi de kvinder, der på afgørende vis prægede Grundtvig fra vugge til grav. Grundtvigs liv var præget af stærke og intelligente kvinder. Gift blev han ikke mindre end tre gange. ”Hvad der virkelig skal gå os til hjertet, må gå gennem kvinden” sagde han, og hans fascination af kvinden fulgte ham på afgørende og medvirkende vis gennem alle omskiftelser i hans liv. Ikke sært at det kvindelige blev en metafor i Grundtvigs digtning for det livsbekræftende og livskabende mennesker imellem og mellem Gud og os.

 

Tid: torsdag den 9/9 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 23, Ranum

Pris: Kr. 90

 

Niels Erik Grunnet

Præst v. Aalborg domkirke 1960 og fra 1962 - 68 sognepræst i Fredensborg,og siden Haarby ,Fyn.. Sognepræst i i Egebæksvang fra 1971 til 1999. I en lang årrække medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse og AC's bestyrelse. Fra 2000 til 2011 faglig rådgiver i Psykiatrifonden . Fra 1977 - 2010 formand for Nordøstsjællands grundtvigske Højskoleforening . Siden 2008 institutionspræst ved Holmegaards-parkens kirke i Ordrup . Har udgivet prædikensamlinger "Giv det for intet" og "Frø". Medarbejder på " Et kirkeskifte" under redaktion af Hal Koch. 

Teologiske anmeldelser og prædikenvejledninger i div. fagblade, kronikker, artikler , debatindlæg og "klummer " i Helsingør Dagblad. Proformer I HotelProformas teater-forestilling: "Tereminen", ved opførelse på teatre i Brescia (Italien), Salamanka (Spanien) og Moskva (Rusland) i 2007.