Tro og videnskab

v/ Professor Johan Fynbo

Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr Instituttet i København, vil i foredraget først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Koldingegnen. 

Dernæst vil han fortælle kort om, hvad han arbejder med inden for  astronomien, give en introduktion til astronomiens verdensbillede og Big Bang teorien og endelig diskutere  spændingsfeltet mellem tro og forskning. 

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. 
Johan Fynbo vil argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske. 

Torsdag den 12/4. kl. 19-21. 

Sted: Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør (indgang fra Torvegade - hovedindgangen).
Pris 90 kr. 

Johan Peter Uldall Fynbo

Johan Peter Uldall Fynbos primære forskningsområder er Gammaglimt, kilder til gravitationsbølger, kvasarer, galakser, oprindelsen af grundstofferne og det tidlige Univers.

Aktuel forsker han i spektroskopi af gammaglimt og kvasarer, kilder til gravitationsbølger, de fjerneste observerbare objekter i Universet.

Han har givet kurser i Galakser, Galaksedannelse, Kosmologi, Videregående kosmologi, Galaktisk dynamik, Astronomiens fundament og Observationel Astrofysik. 

Desuden har han undervist på en række PhD (sommer)skoler og været vejleder på PhD.-afhandlinger og specialer.