Er den økonomiske depression forbi-kan det ske igen?

Kand.samf.øk., formand for Akademisk Råd, Mogens Ove Madsen

Den vestlige verden blev ramt af en omfattende finansiel krise i 2008. Det udviklede sig til en omfattende økonomisk krise og kom til at udfordre både økonomierne i Vesteuropa og USA. Der er meget forskel på, hvordan den økonomiske situation er blevet håndteret. Derfor kan man med god ret spørge: Kunne den efterfølgende økonomiske politik have set anderledes ud, og har vi fået udviklet vores forståelse sådan, at vi kan forebygge kommende kriser? 

 

Tid: Torsdag 25/4 kl. 19-21 

Sted: Byrådssalen, Torvegade 15, Løgstør 

Pris: Kr. 90 

Mogens Ove Madsen

Mogens Ove Madsen er uddannet Kand.samf.øk. Han er aktiv i dansk politik, først i Radikal Ungdom, hvor han var politisk næstformand i 1976-77, derefter i Socialdemo-kratiet, som han forlod i 2001 til fordel for SF. I 2012 vendte han tilbage til Socialdemokratiet.
Madsen sad i kommunalbestyrelsen i Nibe Kommune frem til kommunen blev lagt sammen med Hals, Sejlflod og Aalborg kommune.

Som socialdemokrat var han stedfortræder i Europaparlamentet. I SF har han været medlem af hovedbestyrelsen og folketingskandidat i Frederikshavnkredsen. I 2009 blev han valgt til regionsrådet i Region Nordjylland, hvor han er formand for udvalget for Specialsektoren og medlem af det rådgivende udvalg for medicin. Formand for Akademisk Råd, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og formand for Oecon-studienævnet, Aalborg Universitet. Genvalgt til regionsrådet i Region Nordjylland for perioden 2018-2021.