Folkeuniversitetet Vesthimmerland

Tilmelding og pris

.

Tilmelding MEGET GERNE 10 dage før arrangementerne ved indbetaling til Sparekassen Danmark på

 Husk navn og telefon-nr,

eller på mobil-pay nr. 67 55 07.

  Evt. spørgsmål kan rettes til ét af komitémedlemmerne.

ALLE kan deltage

Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet, og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse.
Eneste krav er nysgerrighed og interesse.


konto 9070 - 207 077 3077
Pris 90 kr.