Folkeuniversitetet Vesthimmerland

Folkeuniversitetets formål og aktivitet

Formål

Folkeuniversitetet samarbejder med en lang række foreninger, organisationer og institutioner.  Alle, som har forslag og ønsker til undervisningstilbud, kan henvende sig til det lokale Folkeuniversitet, der vil være behjælpelig med evt. arrangementer.

Folkeuniversitet Vesthimmerland har siden 2013 samarbejdet med
Løgstør Bio og Vesthimmerlands Museumsforening og siden 2014 og 2015 er samarbejdet blevet udvidet til også at omfatte Vesthimmerlands Biblio-teker. 

Folkeuniversitetet har til formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender undervisere, der til dagligt er ansat ved bl.a. universiteter og højere læreanstalter. I Nordjylland afholder Folkeuniversitetet årligt mere end 300 kurser og foredrag, der følges af over 6.500 nordjyder.