Folkeuniversitetet Vesthimmerland

Arrangementer i 2021

Niels Erik Grunnet

Kvinderne bag Grundtvig.

Præst v. Aalborg domkirke 1960 og fra 1962 - 68 sognepræst i Fredensborg,og siden Haarby ,Fyn.. Sognepræst i i Egebæksvang fra 1971 til 1999. I en lang årrække medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse og AC's bestyrelse. Fra 2000 til 2011 faglig rådgiver i Psykiatrifonden . Fra 1977 - 2010 formand for Nordøstsjællands grundtvigske Højskoleforening . Siden 2008 institutionspræst ved Holmegaards-parkens kirke i Ordrup . Har udgivet prædikensamlinger "Giv det for intet" og "Frø". Medarbejder på " Et kirkeskifte" under redaktion af Hal Koch.

Uwe Lindholdt

Grønland og Hans egedes virke i Grønland.

Efter endt uddannelse som cand.scient. i biologi og kemi fra Københavns Universitet i 1972 blev Uwe Lindholdt ansat i gymnasieskolen.

Han har virket ved Frederikshavn Gymnasium og HF, Grønlands Seminarium, Midtgrønlands Gymnasium i Nuuk og Aabenraa Statsskole.

Foruden undervisning har han varetaget en række tillidshverv i gymnasiet – bl.a. som inspektor, tillidsmand, lærerrådsformand, sikkerhedsrepræsentant og formand for gymnasiets biologilærere i Sønderjylland og arbejdet med opgaver i Foreningen af Danske Biologer (FADB), bl.a. efteruddannelse. Uwe Lindholdt har været formand for Socialdemokraterne i Aabenraa Kommune.

I Frederikshavn oprettede han en aktiv miljøforening i 1975, og i Aabenraa var han 1988-2004 formand for Danmarks Naturfredningsforening.

I Grønland etablerede han i 1977 den første miljøgruppe med sloganet ’Hold Grønland rent’, og i 2006 Grønlands første natur- og miljøforening, Avataq, som i dag aktivt tager del i debatten om Grønlands natur- og miljøproblemer.

Endvidere har han været med på Galathea 3-ekspeditionen fra Grønland med undersøgelse af pukkelhvaler og været guide i Grønland og på krydstogtskibe i Nordatlanten.

Uwe Lindholdt har skrevet mange artikler om natur- og miljøforhold og naturbøger, og han holder foredrag om naturen i Grønland, klimaet og Vadehavet og er aktiv i Danmarks Naturfredningsforening.

Kaj Mogensen

Lyset og livet - en samtale mellem kristendom og ateisme.

I 1984 blev Kaj Mogensen præst i sognene Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg i Thy, hvor han hurtigt blev populær.

De seneste 36 år har han – mellem sine andre udgivelser og ansættelser – skrevet på et stort værk om H.C. Andersens teologi.

”Livet – det dejligste eventyr – H.C. Andersens teologi” hedder det store værk, som allerede sidste år udkom i to smukke bind, der optrevler de teologiske spor i mange af Andersens tekster over 1200 sider. Og nu skulle værket også gerne give Kaj Mogensen en doktorring på fingeren. For det giver god mening at anerkende H.C. Andersen som en teologisk tænker, mener Kaj Mogensen:

H.C. Andensen ”mente, at livet er givet af Gud. Og han mente, at det hverken giver mening at tale sandt om Gud uden at tale om livet, eller at tale sandt om livet uden at tale om Gud. Det gennemsyrer hans digtning, og hans teologi er på mange måder en udfordring for kirken og til teologisk tænkning. For jeg synes, at H.C. Andersen er en god teolog, men han udfolder det mest poetisk,” har Kaj Mogensen tidligere udtalt her i avisen.

Selv er han også kendt som en fremragende formidler, hvad der mildt sagt også gav god kirkegang i de tre sogne i Thy, hvor han stadig bor. Og han har gennem alle årene levet lykkeligt med sin kone Ina. De har fem børn og nu også en voksende børnebørnsflok – langt fra Kaj Mogensens barndomshjem på Christianshavn i København

Anders Bloksgaard

Historier fra besættelsestidens Vesthimmerland.

Anders Bloksgaard er historiker (mag. art.), og har specialiseret sig kystkultur, søfart, fiskeri og kulturens vækstpotentialer for det omgivende samfund. Han har siden 2005 været leder af Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er hans fortjeneste, at der ved havnefronten i Løgstør er skabt et charmerende og tiltrækkende miljø.

Jan Mygin

Rejse gennem musikkens historie - klassikken.

Fra 1998-2004 studerede Jan Mygind musikteori og historie på Nordjysk Musikkonservatorium. I 2009 begyndte han at spille orgel og blev samme år ansat som organist ved Gjøl Kirke. Siden 2012 har han været ansat som organist ved Aars Kirke, hvor han har etableret et vokalensemble, med hvem han bl. a. har opført værker som Buxtehudes Membra, Jesu Nostra og Händels Messias.

I 2014 og 2015 modtog han støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond til at rekonstruere og opføre en historisk før- og en efterreformatorisk messe med vokalensemblet, med musik af bl. a. Josquin de Pres. I samme periode etablerede han et samarbejdsprojekt med Aars gymnasiums musiklærere og studerende omkring opførelsen af Faurés Requiem og Mozarts Messe KV66.

De seneste år har Jan Mygind også fungeret som akkompagnatør. Derudover har han omfattende foredragsvirksomhed og har i de sidste 15 år været foredragsholder ved bl. a. Folkeuniversitetet i Aalborg, hvor han i 2015 blev kåret som årets underviser.

Jan Mygind afholder også koncertintroduktioner ved Aalborg Symfoniorkester.