Folkeuniversitetet Vesthimmerland

Rasmus Wichmann

Jeg er uddannet faghistoriker. Jeg er vant til at skulle kommunikere med både fagfolk og lægfolk, i et sprog hvor alle kan være med. Jeg trives med at arbejde selvstændigt, og har en særlig flair for at sætte mig ind i nye systemer og programmer. Jeg er robust, og har til tider håndteret store arbejdsbyrder – projektledelse af undervisningsmaterialer, tilrettelæggelse af prøver og salgskampagner.
Jeg er også en kreativ sjæl, der har skrevet fiktion, undervist i spildesign, og arbejdet på FabLab. Jeg bor i Holstebro med min kæreste og to børn.

Broder Berg

Broder Berg er født og opvokset i Flensborg, har læst i Berlin, København og Hamborg, hvor han i 1990 afsluttede universitetsuddannelsen med Magister Artium (MA) i kulturvidenskab (arkæologi og etnologi).

Efter fem år som lærer på Højskolen Østersøen i Aabenraa blev han ansat som formidlingsinspektør ved Kulturhistorisk Museum Randers (1999-2008). 
Siden 2008 har han været museumsdirektør ved Vesthimmerlands Museum, som er et af landets 27 statsanerkendte museer for arkæologi og nyere tids kulturhistorie, og fra 2013 også for Stenaldercenter Ertebølle.

Siden 2013 har han været formand for. Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover sidder han i en række styregrupper og bestyrelser, herunder Fonden for Vitskøl Klosters Bevarelse, Museet Herregården Hessel og MOSS (Museum for Forsyning og Bæredygtighed).

I sit museumsarbejde prioriterer han formidling, borgerinddragelse og kulturmiljøer højt. Først med campingvognsprojektet "Vores Kulturarv - Vesthimmerland i dialog" (2009) og ”Kulturarvstjenesten Vesthimmerland” (fra 2011), der bl.a. har fremstillet et digitalt kulturarvskort for Vesthimmerland og i de seneste fem år stået for afholdelsen af. Kulturarvsmåneden. Siden med "Kulturarvskommune Vesthimmerland" (2015-2018) samt en målrettet formidlingsindsats på vikingeborgen Aggersborg, der sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden søges optaget på listen over verdensarvssteder.