Arrangementer, som har været afholdt i 2019

Forår 2019

05.02.2019
v/cand.phil og tidl. direktør for Nordens Hus i Island Torben K. Rasmussen
Hvad kan danskerne lære af det islandske folk?

Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan en befolkning på 345.500 mennesker, 390.000 får, 65.000 heste og en hel del fisk kan opretholde en fuldt moderne stat med alle dens institutioner og karaktertræk.     

For 14-16 år siden kunne man oven i købet opleve, at islændingene opkøbte markante virksomheder som Magasin du Nord, Illum, Hotel D’Angleterre, Sterling, Maersk Air, Scanvægt, FIH Erhvervsbank… Islandsk kontrollerede virksomheder havde i de gode tider ansat mere end 100.000 mennesker uden for landets grænser. 

I 2008 gik de næsten statsbankerot, og hver enkelt islænding kom til at hæfte for en svimlende gæld. Og nu går det igen meget bedre, i det mindste helt overordnet set.  

I april 2016 måtte statsministeren træde tilbage – hvorfor? Der har været afholdt to parlamentsvalg inden for mindre end ét år! 

Hvad sker der dog i Island i disse år? Hænger det hele sammen med en usædvanlig arbejdsomhed og fleksibilitet eller måske med, at der også bor alfer, nisser, gnomer og andre små folk i Island?    

Dette er et samarbejde mellem Folkeuniversitetet Vesthimmerland og Foreningen Norden.

 21.02.2019
Meteorolog og klimaforsker Jesper Theilgaard
Den globale opvarmning

Jesper Theilgaard er en dansk meteorolog, student fra Vejle og uddannet flyvemeteorolog i 1978. Derefter arbejdede han 12 år ved Flyvevejrtjenesten i Københavns Lufthavn.

I forbindelse med en omorganisering af de danske meteorologiske vejrtjenester blev Jesper Theilgaard ansat på Danmarks Meteorologiske Institut og derefter tilknyttet TV-Avisen på DR, hvor han har fungeret som tv-meteorolog indtil 2018.
Jesper Theilgaard har derudover skrevet flere bøger om meteorologiske forhold og modtog i 2007 Gyldendals faglitterære pris for bogen ”Det danske vejr”.

07.03.2019
Professor Johs. Nørregaard Frandsen
Limfjordens nye digtere

Johs. Nørregaard Frandsen er professor ved Institut for Kulturvidenskaber og leder af H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet (SDU), Odense.
Han er født i 1950 og opvokset i et vestjysk landsogn. Arbejdede i en årrække ved landbrug og industri.
Magister (Nordisk litteratur + historie) 1980 / Højskolelærer og lærer på Teknisk Skole. Fra 1984 fuldtidsansat ved Odense/Syddansk Universitet. Nu som professor og centerleder.

Forfatter til bøger, afhandlinger, artikler, kronikker. Har forfattet eller været medforfatter til en lang række bøger, senest blandt andet:
·         Mere end en skole: Efterskolens historie (2012)
·         Hans Christian Andersen in China (Shanghai/Odense) (2013)
·         H.C. Andersen i det moderne samfund (2013)
·         Forsamlingshuse er dansk kulturarv (2014)
·         Som dybest brønd. Jeppe Aakjærs lyrik (2014)
I øvrigt har Johs. Nørregaard Frandsen medvirket i en række kultur- og debatprogrammer i radio og TV,og ud over at være klummeskribent i Kristeligt Dagblad, er han en aktiv foredragsholder og debattør.

21.03.2019
Mag. Art., og tidligere forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen
Forundringsparathed

Jørgen Carlsen var forstander for Testrup Højskole 1986-2017 og medlem af Det Etiske Råd 2011-2017.
Han er student fra Sønderborg Statsskole og blev mag. art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet i 1977. Jørgen Carlsen var derefter ansat på Aarhus Universitet og Danmarks Lærerhøjskole indtil han i 1986 blev forstander for Testrup Højskole.
Jørgen Carlsen er censorformand for faget idéhistorie og klummeskribent i Kristelig Dagblad. Han var medredaktør af den 18. udgave af Højskolesangbogen og han har bidraget til en række udgivelser om idéhistoriske, filosofiske og pædagogiske emner.

11.04.2019
Cand.Mag. Jacob Birkler
Menneskesyn til eftersyn

Jacob Birkler er en dansk filosof, forfatter, debattør og foredragsholder og har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016.
Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi fra Århus Universitet i 2000, AC-underviser på Ribe Amts Sygeplejeskole fra 2000 til 2005, lektor på jordemoderuddannelsen, UC-Syd fra 2005 til 2013, ph.d. i medicinsk etik fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i 2009.
Birkler har skrevet en række fagbøger om etik og moral og har bidraget med artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter samt debattør i danske medier. I 2016 modtog han Ældrerådenes Hæderspris.

25.04.2019
Kand.samf.øk., formand for Akademisk Råd, Mogens Ove Madsen
Er den økonomiske depression forbi - kan det ske igen?

Mogens Ove Madsen er uddannet Kand.samf.øk. Han er aktiv i dansk politik, først i Radikal Ungdom, hvor han var politisk næstformand i 1976-77, derefter i Socialdemo-kratiet, som han forlod i 2001 til fordel for SF. I 2012 vendte han tilbage til Socialdemokratiet.
Madsen sad i kommunalbestyrelsen i Nibe Kommune frem til kommunen blev lagt sammen med Hals, Sejlflod og Aalborg kommune.

Som socialdemokrat var han stedfortræder i Europaparlamentet. I SF har han været medlem af hovedbestyrelsen og folketingskandidat i Frederikshavnkredsen. I 2009 blev han valgt til regionsrådet i Region Nordjylland, hvor han er formand for udvalget for Specialsektoren og medlem af det rådgivende udvalg for medicin. Formand for Akademisk Råd, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og formand for Oecon-studienævnet, Aalborg Universitet. Genvalgt til regionsrådet i Region Nordjylland for perioden 2018-2021.