Krop, ånd og jagten på lykke

v/ Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken i København

Vi har i stigende omfang kastet os over en kropskultur, hvor vi er dybt optaget af kosten, motionen, sporten og nogle gange ekstremsporten. Nogle gange er det som om sporten næsten får en meningsbærende karakter for vores liv. I særlige tilfælde er det som om sporten bliver nutidens udgave af askesen.
Men sporten kan ikke gøre vores liv lykkeligt eller meningsfuldt. Den er vigtig, men den er ikke det eneste. I vores egen tid glemmer vi ofte indholdet af begreberne sjæl og ånd til fordel for krop. En sund sjæl i et sundt legeme sagde digteren Juvenal. Hvad blev der af sjælen. Og ånden?


Tid: Mandag den 9/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90

Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken i København. Kirkernes faldende besøgstal har på ingen måde ramt Marmorkirken, idet Mikkel Wold søndag efter søndag trækker fulde huse. Udover at beskæftige sig med sjælesorg og sin præstegerning er han en meget anvendt foredragsholder, hvis foredrag spænder over et bredt spektrum af emner. Endvidere er han en meget engageret samfundsdebattør og bidrager med debatindlæg, faglige og populære artikler og interviews. Blandt andet beskriver han nutiden som præget af ”det overfladiske menneske”, der står uden begreber og ressourcer til at forstå, hvad der sker, når tilværelsens yderpunkter trænger sig på, og det står i en eller anden form for krisesituation.

Referat

Sæsonåbning i Folkeuniversitetet.

Folkeuniversitetet i Vesthimmerland åbnede sæsonen med et velbesøgt foredrag af sognepræst Mikkel Wold fra Marmorkirken i København.

Foredraget tog udgangspunkt i Wolds seneste debatbog, som han har skrevet sammen med overlæge og professor Bente Klarlund under overskriften ”Krop og ånd og meningen med livet”. En titel der er meget sigende for det, denne aften handlede om.

For er vores ekstreme kropsdyrkelse måske i virkeligheden udtryk for, at vi søger efter en mening med tilværelsen? En form for moderne askese? Alt i mens vi i samme åndedrag glemmer, at denne kun kan findes, når vi også forstår at se uden for os selv?

En travlhed og en fremmedgørelse har bemægtiget sig det moderne menneske, der får os til at længes desperat efter sammenhæng.

Før eller siden skal vi alle stille os selv det grundlæggende og store spørgsmål, om hvad vi gjorde med vores liv. Dette forudsætter, at vi har en sikker base at svare ud fra. Og kender vi ikke denne base, må vi erstatte den med noget andet. Det kunne eksempelvis være ekstremsport eller andre former for kropsdyrkelse, der dermed bliver et mål, uden af den grund at give os mere sikkerhed om de værdier og den ånd, vi lever ud fra.

Sammenholder man alt dette med den enorme sundhedsdyrkelse (:sundhedisme ifølge Klarlund) og den brutalitet, der hersker i vores sundhedsvæsen, hvor det mere eller mindre er dit eget ansvar at holde dig sund og rask, kan man ikke fortænke nogen i, at det kan kræve sin mand eller kvinde at fokusere på ret meget andet end sig selv.

Men derved opnår vi aldrig hverken selvforglemmelse eller et ægte svar på meningen med livet.

En god aften der gav stof til eftertanke på mange måder.

Berit Byg