Krop, ånd og jagten på lykke

v/ Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken i København

Vi har i stigende omfang kastet os over en kropskultur, hvor vi er dybt optaget af kosten, motionen, sporten og nogle gange ekstremsporten. Nogle gange er det som om sporten næsten får en meningsbærende karakter for vores liv. I særlige tilfælde er det som om sporten bliver nutidens udgave af askesen.
Men sporten kan ikke gøre vores liv lykkeligt eller meningsfuldt. Den er vigtig, men den er ikke det eneste. I vores egen tid glemmer vi ofte indholdet af begreberne sjæl og ånd til fordel for krop. En sund sjæl i et sundt legeme sagde digteren Juvenal. Hvad blev der af sjælen. Og ånden?


Tid: Mandag den 9/9 kl. 19-21

Sted: Byrådssalen, Torvegade, Løgstør

Pris: Kr. 90

Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken i København. Kirkernes faldende besøgstal har på ingen måde ramt Marmorkirken, idet Mikkel Wold søndag efter søndag trækker fulde huse. Udover at beskæftige sig med sjælesorg og sin præstegerning er han en meget anvendt foredragsholder, hvis foredrag spænder over et bredt spektrum af emner. Endvidere er han en meget engageret samfundsdebattør og bidrager med debatindlæg, faglige og populære artikler og interviews. Blandt andet beskriver han nutiden som præget af ”det overfladiske menneske”, der står uden begreber og ressourcer til at forstå, hvad der sker, når tilværelsens yderpunkter trænger sig på, og det står i en eller anden form for krisesituation.