Grønland og Hans Egedes virke i Grønland

v/ Uwe Lindholdt, lektor og biolog

Uwe Lindholdt vil afholde et foredrag om Grønland og om hvordan man her har oplevet tre eskimoiske og en nordisk indvandring. Men hvorfor forsvandt Nordboerne? Var det klimaændringer, sygdomme, konflikter med eskimoerne eller udvandrede de bare til sidst? I foredraget vil der blive fortalt om, hvordan Nordboerne levede og tilpassede sig forholdene i Grønland, og herunder hvilke optegnelser der findes om Nordboerne, og hvilke arkæologiske fund man har gjort, og hvad de fortæller om deres tilværelse og forsvinden. Endvidere vil Uwe Lindholdt komme ind på, hvordan Grønlands kultur på flere områder både blev påvirket af de europæiske hvalfangere og Hans Egede.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden.


Tid: torsdag den 7/10 kl. 19-21

Sted: Ranum Efterskoles festsal, Seminarievej 23, Ranum

Pris: Kr. 90

 

 

Uwe Lindholdt

Efter endt uddannelse som cand.scient. i biologi og kemi fra Københavns Universitet i 1972 blev Uwe Lindholdt ansat i gymnasieskolen.

Han har virket ved Frederikshavn Gymnasium og HF, Grønlands Seminarium, Midtgrønlands Gymnasium i Nuuk og Aabenraa Statsskole.

Foruden undervisning har han varetaget en række tillidshverv i gymnasiet – bl.a. som inspektor, tillidsmand, lærerrådsformand, sikkerhedsrepræsentant og formand for gymnasiets biologilærere i Sønderjylland og arbejdet med opgaver i Foreningen af Danske Biologer (FADB), bl.a. efteruddannelse. Uwe Lindholdt har været formand for Socialdemokraterne i Aabenraa Kommune.

I Frederikshavn oprettede han en aktiv miljøforening i 1975, og i Aabenraa var han 1988-2004 formand for Danmarks Naturfredningsforening.

I Grønland etablerede han i 1977 den første miljøgruppe med sloganet ’Hold Grønland rent’, og i 2006 Grønlands første natur- og miljøforening, Avataq, som i dag aktivt tager del i debatten om Grønlands natur- og miljøproblemer.

Endvidere har han været med på Galathea 3-ekspeditionen fra Grønland med undersøgelse af pukkelhvaler og været guide i Grønland og på krydstogtskibe i Nordatlanten.

Uwe Lindholdt har skrevet mange artikler om natur- og miljøforhold og naturbøger, og han holder foredrag om naturen i Grønland, klimaet og Vadehavet og er aktiv i Danmarks Naturfredningsforening.